Friday, December 6, 2013

Menguasai Ilmu...


Salam kepada semua, semoga Allah merahmati kita. Sempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang kita kasihi.
Amma ba’d.

Secara peribadi, saya seorang yang sangat menghargai ilmu kerana saya tahu betapa penting nilai ilmu dalam hidup insan. Saya suka dikelilingi persekitaran ilmu sama ada di tempat tinggal saya, atau ketika berbual santai dengan kawan-kawan saya. Kebanyakan idea-idea saya sama ada di blog ini atau di laman social berkisar untuk mengajak kawan-kawan saya untuk menuntut dan menghayati ilmu.

Saya mendapati ramai kawan-kawan dapat menguasai ilmu di bidang masing-masing dengan baik seperti ilmu  engineering, medicine, business, biotechnology dan sebagainya. Walaubagaimanapun, kebanyakkan mereka kekurangan satu cabang ilmu lain iaitu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini termasuklah secara lisan atau bertulis. Ilmu ini penting untuk memastikan maklumat yang ingin kita sampaikan kepada orang yang bukan daripada bidang kita dapat difahami dengan jelas oleh mereka.

Orang yang bijak bukanlah orang yang mampu bercakap dengan menggunakan segala jargon yang orang awam tidak faham, tetapi mereka yang bijak adalah mereka yang mampu menerangkan atau menyampaikan untuk kefahaman orang awam.

Atas sebab ini, keperluan kepada bidang art dan social studies tidak boleh diabaikan. Bidang-bidang ini sama penting sebagaimana bidang pure science yang lain. Dilihat kepada sejarah Islam, cendekiawan Islam yang lalu menguasai ilmu yang pelbagai (multidisciplinary knowledge). Selain menguasai ilmu perubatan, Ibnu Sina juga menguasai ilmu falsafah. Sheikh Aq Shamsuddin selain menguasai ilmu-ilmu fiqh dan hadith, beliau juga menguasai ilmu perubatan; direkodkan beliau mengarang tujuh buah buku perubatan. Inilah kehebatan ulama’-ulama’ silam.

Maka, menjadi keperluan untuk kita umat Islam untuk menguasai cabang ilmu komunikasi di samping ilmu sains yang sedang/telah kita pelajari. Kemahiran menyampaikan syarahan kepada awam akan member mileage kepada kita agar lebih yakin untuk berhadapan dengan siapa sahaja termasuk mencabar pemikiran mereka-mereka yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Carilah ilmu dengan pelbagai cara sama ada membaca, berbincang dengan ahlinya, bertalaqqi, menghadiri kuliah-kuliah, serta befikir dan bertadabbur melihat alam semula jadi.

Selagi ia bernama ilmu, jangan sesekali memandang rendah kepadanya.

Tertarik dengan "Buku, Bukan Bom!"

No comments: