Thursday, September 13, 2012

Apa Kata Mereka...


Salam kepada semua sahabat yang saya muliakan kerana Allah, semoga kita semua dalam lingkungan rahmatNya.
Amma ba’d.

Syariah Islam datang dengan maqasid syariah (objektif syariah), dengan tujuan memelihara agama, darah, akal, harta dan maruah. Begitulah tujuan diutuskan Rasululullah SAW demi menyempurnakan syariat Allah. Jadi dalam entri kali ini, saya suka untuk menaqalkan (quote) kata-kata cendekiawan barat mengenai perundangan Islam yang diambil dari buku Islam Holistik; Praktikal, Sesuai Di Tempat dan Masa tulisan Prof Dr. Yusof Al Qaradawi.

Dr Ezco Ensabato:

“Syariat Islam mengatasi perundangan-perundangan barat dalam berbagai penganalisaannya bahkan ia memberikan kepada dunia, perundangan yang paling kukuh dan kekal.”

Professor Chabrl, dekan fakulti undang-undang, University Vienna berkata:

“Sesungguhnya kemanusiaan berbangga kerana lelaki seperti Muhammad SAW adalah daripada kalangan mereka, kerana walaupun dia seorang yang buta huruf, beliau mampu semenjak beberapa belas kurun yang lalu membawakan perundangan yang akan menjadikan kami orang-orang Eropah lebih bahagia daripada keadaan sekarang walaupun kami akan mencapai kepada kemuncaknya selepas dua ribu tahun.”

Tokoh falsafah dan satera dunia terkenal, Bernard Shaw berkata:

“Sesungguhnya saya sentiasa amat menghormati agama Islam kerana ada padanya kekuatan dan keberkesanan, Ia sahajalah agama yang jelas kepada saya. Islam ialah agama yang jelas kepada saya. Islam adalah agama yang memiliki kekuatan perubahan berjalan seiring dengan kepentingan manusia pada setiap zaman.”

Tokoh sejarah Inggeris, Wales berkata:

“Sesungguhnya Eropah berhutang dengan Islam dalam bidang yang amat besar dalam perundangan pentadbiran dan system perniagaannya.”

Tokoh sejarawan Perancis, Sidio menegaskan:

“Sesungguhnya undang-undang Napoleon adalah dinukilkan daripada kitab fiqh mazhab imam Malik iaitu syarah al Dardir ‘ala Matan Khalil”

Syariah Islam jelas diperakukan oleh mereka sarjana-sarjana barat yang bukan beragama Islam. Namun, malang buat umat Islam didunia khususnya di Malaysia apabila agama tidak lebih daripada amalan-amalan harian. Perbincangan fiqh hanya sekadar rukun Islam yang lima. Pemerintah sedaya upaya menghalang wacana iIlmu di university-universiti kerana bimbang mahasiswa mendapat pencerahan sebenar mengenai undang-undang pentadbiran Islam yang sebenar. Wahai mahasiswa sekalian, Celik dan bangkitlah.

Wallahua’lam.

No comments: