Saturday, September 11, 2010

oh My paLestIne...."Muhammad itu pesuruh Allah dan sesiapa yang bersamanya adalah orang yang keras terhadap kuffar dan lembut (berkasih sayang) sesama mereka..." (48:29)


Aina Jundul Muslimeen?

No comments: